PËRFAQËSUES TË UKZ PO MARRIN PJESË NË PROJEKTIN NDËRKOMËTAR (LECU)
Nëntor 22, 2019 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur diskutim në lidhje me Klinikat Juridike me raste reale
Nëntor 22, 2019 MË SHUMË