UKZ në Gjilan dhe AMEU – ECM në Maribor të Sllovenisë nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Dhjetor 5, 2019 MË SHUMË
Rritja e cilësisë – qëllim i përbashkët i stafit dhe studentëve të Fakultetit Ekonomik
Dhjetor 5, 2019 MË SHUMË