Njoftim nga lënda:E drejtë biznesore
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda:Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË
FSU ka organizuar në UKZ Festivalin e Lojërave Universitare
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët që përcjellin ligjëratat në lëndën Tregjet dhe Institucionet Financiare
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga profesori Gëzim Tosuni për Studentët e vitit të parë – Menaxhment.
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË