Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Juridik – Afati i Janarit 2020
Janar 11, 2020 MË SHUMË