Njoftim – Anulimi i konkursit për rekrutim, Pozita e punës: Zyrtar i Teknologjisë Informative
Shkurt 3, 2020 MË SHUMË