Në UKZ u promovua libri „Siguria Kolektive dhe dilemat rreth intervenimit humanitar ndërkombëtare”
Shkurt 7, 2020 MË SHUMË
THIRRJE PËR APLIKIM NË KLINIKËN JURIDIKE PENALE ME RASTE REALE
Shkurt 7, 2020 MË SHUMË
Njoftim për konsultime – Prof.Shefket Jakupi
Shkurt 7, 2020 MË SHUMË