Pensionohet profesori Januz Dërvodeli
Shkurt 12, 2020 MË SHUMË
Kanë vazhduar punimet në ditën e dytë të fillimit të projektit QUADIC
Shkurt 12, 2020 MË SHUMË
UKZ do të shënojë 12- vjetorin e shtetësisë së Kosovës
Shkurt 12, 2020 MË SHUMË