VENDIM për përcaktimin e kritereve për dhënien e Diplomës: “Student i Dalluar” për vitin akademik 2019/2020
Shkurt 28, 2020 MË SHUMË
UKZ DHE ITSHKSH NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
Shkurt 28, 2020 MË SHUMË