Në Esen të Gjermanisë po mbahet trajnimi për projektin EVIVA
Mars 2, 2020 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në konferencën e Shoqatës Ndërkombëtare të Shkencave
Mars 2, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2019/2020
Mars 2, 2020 MË SHUMË
In memoriam për Prof. Ass. Dr. Feti Limani (1953 – 2020)
Mars 2, 2020 MË SHUMË