Valonis Ramadani student i UKZ-së ka krijuar një sistem elektronik që monitoron cilësinë e ajrit
Prill 19, 2020 MË SHUMË