UKZ nga e hëna me mësimi virtual përmes platformës SMU
Prill 23, 2020 MË SHUMË
“Vullnetarët mësimdhënës të ardhshëm”
Prill 23, 2020 MË SHUMË
Organizimi i praktikës pedagogjike gjatë periudhës së mësimit virtual në UKZ – Fakulteti i Edukimit, si pasojë e shfaqjes së covid- 2019
Prill 23, 2020 MË SHUMË