Studentetët e UKZ krijojnë espozitë virtuale
Qershor 11, 2020 MË SHUMË
ZHVILLOHET VIZITA MONITORUESE PËR PROJEKTIN ERASMUS + “SMAHPC”
Qershor 11, 2020 MË SHUMË
Thirrje për punë nga agjencia HEMELKA
Qershor 11, 2020 MË SHUMË