Recensioni – Dr.Sc. Selim Daku
Korrik 23, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Dr.Sc. Fatmire Krasniqi
Korrik 23, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Prof.Ass.Dr. Dukagjin Leka
Korrik 23, 2020 MË SHUMË
Vendim nga Këshilli i Fakultetit Juridik
Korrik 23, 2020 MË SHUMË