Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021
Gusht 31, 2020 MË SHUMË
FILLO ME NJË ËNDËRR, PËRFUNDO ME NJË TË ARDHME!
Gusht 31, 2020 MË SHUMË
Afati i Shtatorit për paraqitja të provimeve në nivelin Master : E-Qeverisja
Gusht 31, 2020 MË SHUMË