Raporti vlerësues-Prof.Ass.Dr.Basri Ahmedi
Shtator 1, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues-Prof.Ass.Dr.Ragmi Mustafa
Shtator 1, 2020 MË SHUMË
Vendimi i Senatit për studentët të cilët kanë kaluar dyfishin e studimeve të rregullta
Shtator 1, 2020 MË SHUMË
Afati i Shtatorit për paraqitje të provimeve në nivelin Master : QLSHD
Shtator 1, 2020 MË SHUMË