Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar e UKZ-së, hap thirrjen për përzgjedhjen e studentëve për vizitë studimore në PH Zug Zvicër
Shtator 17, 2020 MË SHUMË
F4-Formulari për mbrojtjen publike të punimit të diplomës master
Shtator 17, 2020 MË SHUMË
Meeting with international partners
Shtator 17, 2020 MË SHUMË
Njoftim për shtyrjen e konsultimeve në lëndën: Marketing
Shtator 17, 2020 MË SHUMË