Recensioni – Dr.Sc. Nysret Demaku
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
UKZ merr pjesë në tryezën e rrumbullakët në Korçë
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
Informata për programet studimore të Fakultetit Ekonomik të UKZ
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shtator 28, 2020 MË SHUMË