Qeveria miraton Statutin e Universitetit ”Kadri Zeka”
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti i Komisionit vlerësues në konkursin pëzgjedhjen e një ligjeruesi në lëndën e artit figurativ
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik, Drejtimi Master QLSHD për vitin akademik 2020-2021
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Aplikative për vitin akademik 2020-2021
Tetor 19, 2020 MË SHUMË