Lista e kandidatëve për diplomim – Afati i Shtatorit 2020 te Prof.Ass.Dr. Refik Kryeziu
Tetor 20, 2020 MË SHUMË
Vendim për angazhimin e personelit të rregullt akademik jashtë UKZ-së
Tetor 20, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Dekani për fillimin e ligjeratave për vitin e parë të studimeve në vitin akademik 2020/2021
Tetor 20, 2020 MË SHUMË