Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin FSHK,FE dhe FJ, Master E- Qeverisjapër vitin akademik 2020-2021
Tetor 21, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për vitin akademik 2020-2021
Tetor 21, 2020 MË SHUMË
Raport vlerësues për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në Fakultetin e Edukimit 2020
Tetor 21, 2020 MË SHUMË