Studentët e fakultetit Juridik njoftohen me punën e ShKK dhe AKSP
Tetor 22, 2020 MË SHUMË
Njoftim për ndjekjen e ligjeratave
Tetor 22, 2020 MË SHUMË