Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Nëntorit 2019-2020
Nëntor 17, 2020 MË SHUMË
Përfaqësues të UKZ-së vizitë zyrtare në Universitetin ‘’Eqrem Çabej” në Gjirokastër
Nëntor 17, 2020 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati i dytë plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2020/2021
Nëntor 17, 2020 MË SHUMË