Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Hasani
Nëntor 24, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.asoc.dr. Fejzulla Berisha
Nëntor 24, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga lënda Gjuhë Gjermane I
Nëntor 24, 2020 MË SHUMË
Në UKZ kanë nisur takimet punuese për procesin e akreditimit institucional
Nëntor 24, 2020 MË SHUMË