Afati për regjistrimin e semestrit dimëror 2020/2021 dhe regjistrimin e lëndëve mësimore
Dhjetor 1, 2020 MË SHUMË
HERAS PLUS HAP TRI THIRRJE PËR APLIKIME
Dhjetor 1, 2020 MË SHUMË