Buletini Nr. 12 – Fakulteti i Edukimit
Janar 8, 2021 MË SHUMË
UKZ nënshkruan marrëveshje bashëkpunimi me DKA në Kamenicë
Janar 8, 2021 MË SHUMË
Thirrja e dytë për trajnime në fushën e ICT-së
Janar 8, 2021 MË SHUMË