Njoftim për transfer të studentëve nga Universitetet tjera në UKZ në vitin akademik 2020/2021
Janar 28, 2021 MË SHUMË
Thirrje për aplikim nga PEN
Janar 28, 2021 MË SHUMË
Webinar: Lidhja e Integritetit Akademik dhe Sigurimit të Cilësisë
Janar 28, 2021 MË SHUMË
Faza fillestar për partnerët e SIAHDCP dhe SMAHDCP
Janar 28, 2021 MË SHUMË