Thirrje për aplikim në Klinikën Juridike Penale me raste reale
Shkurt 15, 2021 MË SHUMË
Komunikatë për procesin e ri/akreditimit 2021 nga Konferenca e Rektorëve të Universiteteve Publike
Shkurt 15, 2021 MË SHUMË
Rekomandim për semestrin veror nga Konferenca e Rektoreve të Universiteteve Publike
Shkurt 15, 2021 MË SHUMË