UKZ në Gjilan dhe Novo Mesto në Slloveni nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Shkurt 18, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit veror në nivelin bachelor dhe master
Shkurt 18, 2021 MË SHUMË