UKZ ka nënshkruar marrëveshje partneriteti me projektin SIAHDPC
Mars 23, 2021 MË SHUMË
Thirrje nga ELFA për Kampusin Veror të Shkollës së Drejtësisë në Universitetin Bocconi
Mars 23, 2021 MË SHUMË
Thirrje nga ELFA për Simpoziumin e 9-të Ndërkombëtar të Studentëve për Ligjin dhe Çështjet Globale
Mars 23, 2021 MË SHUMË
Universiteti duhet të ndihmohet, sepse çdo sukses i tij është i të gjithëve!
Mars 23, 2021 MË SHUMË
Punëtoria e tretë e EUTOPIA për Ballkanin Perëndimor
Mars 23, 2021 MË SHUMË
Fulbright Foreign Student Program (Programi Master) është i hapur për vitin akademik 2022-23
Mars 23, 2021 MË SHUMË