Rezultatet përfundimtare të KQZ-së
Maj 21, 2021 MË SHUMË
Rezulatet përfundimtare për Këshill të Fakultetit
Maj 21, 2021 MË SHUMË
Rezultatet përfundimtare për Paralament Studentor
Maj 21, 2021 MË SHUMË