Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Qershorit 2020/2021
Maj 27, 2021 MË SHUMË
Mbahet vizitë monitoruese për projektin STAND
Maj 27, 2021 MË SHUMË
KFC ofron punë për studentët
Maj 27, 2021 MË SHUMË