Në UKZ është mbajtur punëtori në kuadër të projektit ResearchCult
Qershor 4, 2021 MË SHUMË
Ftohen studentët të aplikojnë për ESE në kuadër të projektit “A ki Kompetencë?!”
Qershor 4, 2021 MË SHUMË