Në kuadër të projektit QUADIC po zhvillohet trajnim rreth menaxhimit të projekteve
Qershor 7, 2021 MË SHUMË