Takim informues me studentët që do të udhëtojnë në vizitë studimore në ZUG
Qershor 24, 2021 MË SHUMË
ZHVILLOHET VIZITA MONITORUESE PËR PROJEKTIN ERASMUS + “QATEK”
Qershor 24, 2021 MË SHUMË