Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
Qershor 28, 2021 MË SHUMË
UKZ DHE AIS NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
Qershor 28, 2021 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Qershorit 2020/2021
Qershor 28, 2021 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Qershorit 2020/2021
Qershor 28, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin master
Qershor 28, 2021 MË SHUMË
UKZ PROMOVON PARA MATURANTËVE PROGRAMET STUDIMORE
Qershor 28, 2021 MË SHUMË