Universiteti Publik “Kadri Zeka” riakreditohet në nivel institucional
Korrik 27, 2021 MË SHUMË
KD i UKZ-së ka bërë verifikimin e anëtarëve të rinj të emëruar nga MAShTI
Korrik 27, 2021 MË SHUMË