Rektori i UKZ-së ka dorëzuar kryesimin e Konferencës së Rektorëve tek Rektori i UIBM-së
Gusht 3, 2021 MË SHUMË