Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Shtatorit 2020/2021
Gusht 4, 2021 MË SHUMË
EULEX ka hapur programin e tij për praktikantë e diplomuar
Gusht 4, 2021 MË SHUMË