Ftesë për Konferencë Ndërkombëtare Online mbi Ekonominë dhe Shkencat Sociale (E&SS 2021b)
Gusht 27, 2021 MË SHUMË
Ftesë për Konferencë Ndërkombëtare nga IEREK dhe AUTH
Gusht 27, 2021 MË SHUMË