Në UKZ u mbajtën disa nga provimet pranuese, nesër vazhdon testimi për aplikuesit tjerë
Gusht 31, 2021 MË SHUMË