Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2021/2022
Shtator 17, 2021 MË SHUMË
Rektori Bajram Kosumi priti në takim nënkryetarin e komunës së Bujanocit Shqiprim Musliu
Shtator 17, 2021 MË SHUMË
Vendim për shtyrjen e afatit të dytë të provimit pranues dhe vazhdimin e aplikimit për regjistrim në UKZ
Shtator 17, 2021 MË SHUMË
Njoftim për studentët të cilët janë të interesuar për transfer nga IAL tjera në Universitetin Publik ” Kadri Zeka” në vitin akademik 2021/2022
Shtator 17, 2021 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në punëtorinë organizuar nga EUTOPIA për Ballkanin Perëndimor
Shtator 17, 2021 MË SHUMË