Është mbajtur mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës për Cilësi dhe Vlerësim në UKZ
Shtator 20, 2021 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2021-2022
Shtator 20, 2021 MË SHUMË