Njoftim nga Prof. Flamur Hyseni
Shtator 26, 2021 MË SHUMË
Njoftim rreth mbajtjes së provimeve të afatit të shtatorit dhe provimeve pranuese për studentë të rinj
Shtator 26, 2021 MË SHUMË
Në UKZ mbahet trajnim për Hartimin e Planit Zhvillimor Individual
Shtator 26, 2021 MË SHUMË