Ftesë për ekspozim në Panairin Virtual të Karrierës 2021 – Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan / Datë : 12 tetor 2021 / Ora: 09:00 – 16:00
Shtator 28, 2021 MË SHUMË
Ka përfunduar trajnimi për Hartimin e Planit Zhvillimor Individual
Shtator 28, 2021 MË SHUMË