U mbajt Kuvendi Zgjedhor i Sindikatës së UKZ-së
Tetor 21, 2021 MË SHUMË
Ftesë për Konferencë me temën ,, Forcimi i transferit të teknologjisë në EU”
Tetor 21, 2021 MË SHUMË