Konkurs për zgjedhjen-rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njesitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2021-2022
Tetor 22, 2021 MË SHUMË
Në Kotor të Malit të Zi po mbahet punëtori për projektin EVIVA
Tetor 22, 2021 MË SHUMË