Vendim, pergjigjje ne ankesen e kandidatit Gurakuc Kuci
Nëntor 15, 2021 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Teoria dhe Praktika Parlamentare
Nëntor 15, 2021 MË SHUMË