UKZ bashkë organizatore e tryezës së projektit SHPRESE
Nëntor 23, 2021 MË SHUMË
Buletini nr.1 – Xhevdet Thaqi – Fakulteti i Shkencave Aplikative
Nëntor 23, 2021 MË SHUMË
Banka për Biznes në Gjilan hap thirrje për punë praktike
Nëntor 23, 2021 MË SHUMË
Përfaqësues të UKZ po marrin pjesë në punëtorinë në kuadër të projektit QATEK
Nëntor 23, 2021 MË SHUMË