Është hapur thirrja për Grante të Vogla të Dimensionit Social në kuadër të HERAS+
Dhjetor 16, 2021 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së pjesë e shkëmbimit rinorë në Stamboll
Dhjetor 16, 2021 MË SHUMË
Njoftim për mbajtjen e ligjeratës me temën: Statusi i Kosovës në këndvështrimin e së drejtës ndërkombëtare
Dhjetor 16, 2021 MË SHUMË