Në UKZ u mbajt Dita Informuese e thirrjes për aplikime në programin Erasmus+ për vitin 2022
Dhjetor 22, 2021 MË SHUMË
STUDENTË TË UKZ PO QËNDROJNË NË NJË VIZITË STUDIMORE NË ZUG TË ZVICRES
Dhjetor 22, 2021 MË SHUMË